Java

unit test mockito

Mockito ile Unit Test Yazımı

  Selamlar, bugün sizlere unit test için kullanılan popüler kütüphanelerden biri olan Mockito‘dan bahsedeceğim. Mockito tamamen bir ihtiyaçtan doğmuş, bu ihtiyaç objelerimizi mocklamak. Obje mocklamak nedir diye sorarsanız. Şöyle bir …Read more

Using Gzip Compression in Spring Boot

We may use gzip compression with this simple way. Just create a bean which include Compressing Filter. And add this maven dependency into your maven pom.xml